» Aktuality » NOVÝ ČAS MIEŠA HRUŠKY S JABLKAMI

NOVÝ ČAS MIEŠA HRUŠKY S JABLKAMI

28.05.2013
     Denník NOVÝ ČAS v dnešnom článku „Projekt za 15 mil. eur od Čaploviča je nemorálny“ prináša veľmi obmedzený pohľad na dve rozličné veci. Jednou sú eurofondy a inou platy v školstve.
     Redaktor Ján Glovičko sa v článku venuje národnému projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, ktorý je financovaný z eurofondov. Bez znalosti veci a prostredníctvom pocitov Ľudovíta Sebelédiho – mimochodom predsedu odborov, ktoré doposiaľ nikdy nezverejnili počet reálnych členov a teda ani skutočnú reprezentatívnosť, zamieňa hrušky s jablkami a financie z eurofondov vyčlenené na skvalitňovanie práce učiteľov so mzdami zamestnancov školstva.
     Ak sa niekto venuje takejto téme, mal by mať prinajmenšom aspoň základné vedomosti o tom, že financie z eurofondov nemôžu byť používané na platy učiteľov. Eurofondy sú určené na úplne iné, rozvojové či koncepčno-analytické oblasti. Takto sú roky nastavené a ani v budúcnosti to zrejme nebude inak. Napriek tomuto faktu a bez ďalších znalostí tandem - redaktor Ján Glovičko a učiteľ Ľudovít Sebelédi ponúkajú čitateľom NOVÉHO ČASU klamlivý obraz o oprávnenosti výdavkov krytých peniazmi z Bruselu.  
 
Michal Kaliňák
riaditeľ Tlačového a informačného odboru