» Aktuality » Novoročný šachový turnaj v Banskej Bystrici za účasti štátnej tajomníčky

Novoročný šachový turnaj v Banskej Bystrici za účasti štátnej tajomníčky

05.01.2018
Novoročný šachový turnaj v Banskej Bystrici za účasti štátnej tajomníčky
     Štátna tajomníčka rezortu školstva Oľga Nachtmannová sa ako čestný garant podujatia zúčastnila na slávnostnom otvorení 22. ročníka novoročného šachového turnaja a GPX mládeže v Banskej Bystrici, ktorý sa konal pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.
     Spolu s primátorom mesta Banská Bystrica Jánom Noskom pozdravila účastníkov turnaja a prejavila radosť nad stúpajúcim záujmom detí, žiakov a študentov o účasť na tomto tradičnom šachovom turnaji.
     Podujatie prebiehalo na vysokej športovej úrovni za účasti nádejných talentov a táto tradícia bude pokračovať aj v ďalších nasledujúcich rokoch.