» Aktuality » November ´89 – ako a prečo

November ´89 – ako a prečo

02.12.2014
November ´89 – ako a prečo
     Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko v Prešove v spolupráci s Ústavom pamäti národa (ÚPN) v Bratislave zrealizovalo v piatok 28. novembra 2014 seminár k 25. výročiu  Nežnej revolúcie „November 89 – ako a prečo“ určený učiteľom a žiakom z Prešovského kraja.
     Priestory regionálneho pracoviska Metodicko- pedagogického centra v Prešove hostili odborníkov, ktorí žiakom i učiteľom priblížili udalosti Novembra ´89.
     Na seminári vystúpili so svojimi príspevkami k dejinám obdobia neslobody odborní pracovníci ÚPN - P. Jašek (Medzinárodná situácia a Slovensko pre novembrom 1989), S. Labjak (Disent na Slovensku), M. Gula (Pohľad na aktivity Štátnej bezpečnosti v roku 1989) a F. Trstenský, prorektor KU v Ružomberku (Cesta Katolíckej cirkvi pred a po novembri 1989).
     Premietané filmy „Sviečková manifestácia v roku 1988“ a „November + 20“, či prezentovaná kniha „Sila svedectva“ dotvárali výpovede hostí. Súčasťou podujatia bola i diskusia s účastníkmi k problematike moderných dejín Slovenska a ich interpretácie, prezentácia pohľadu učiteľov na potrebu metodík, audiovizuálnych dokumentov, "oral history" a ich využitia  na vyučovacom procese na školách všetkých typov.
     Seminár November ´89 – ako a prečo bol venovaný nielen učiteľom dejepisu, občianskej náuky, etickej a náboženskej výchovy a ich žiakom, ale všetkým záujemcom o moderné dejiny a súčasnosť Slovenska.

Foto: Stanislav Labjak, ÚPN