» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Novela vyhlášky o kreditovom systéme štúdia

Novela vyhlášky o kreditovom systéme štúdia

25.06.2013
V Zbierke zákonov bola publikovaná vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 155/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia. Novela vyhláška bude účinná od 1. septembra 2013. 

Novela vyhlášky reaguje najmä na poslednú novelu zákona o vysokých školách, napríklad tým, že aj za štátne skúšky sa budú udeľovať kredity (týka sa na novo akreditovaných študijných programov). Upravil sa informačný list predmetu tak, aby bol prehľadnejší a bola zabezpečená jednotnosť údajov, ktoré vysoké školy uvádzajú o jedntolivých predmetoch. Novela vyhlášky obsahuje aj ďalšie zmeny, ktorými sa reaguje na podnety z praxe.

Znenie právneho predpisu je k dispozícií prostredníctvom Zbierky zákonov, systému JASPI, alebo na webovom sídle ministerstva.