» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Nové viacúčelové ihrisko v Dolnom Kubíne

Nové viacúčelové ihrisko v Dolnom Kubíne

02.10.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívi v piatok 3. októbra 2008 Základnú školu M. Kukučína v Dolnom Kubíne. Spolu so zástupcami školy a zriaďovateľa slávnostne otvorí novovybudované viacúčelové školské ihrisko.
    
Škola okrem klasických tried vyučuje aj v triedach so športovým zameraním, najmä na hokej, futbal, volejbal a plávanie. Viacúčelové ihrisko, vybudované aj s finančnou podporou MŠ SR, výrazne skvalitní rozvoj športu a ďalších aktivít školy. Okrem vyučovacej činnosti telocvičňa slúži aj športovým klubom a ďalším mimoškolským aktivitám.
     V diskusii s vedením školy a pedagogickým zborom sa minister školstva bude venovať reforme školstva a ďalším aktuálnym témam.

Miesto a čas: ZŠ Martina Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín, 11.00 hod.