» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2004 – 2006 » Aktuality a oznamy » Nové usmernenie SORO

Nové usmernenie SORO

Nové usmernenie k presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2007 do roku 2008 je k dispozícii konečným prijímateľom v rubrike Metodické pokyny a usmernenia SORO pre SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3.