» Aktuality » Nové plasty zo Slovenska smerujú do sveta

Nové plasty zo Slovenska smerujú do sveta

25.03.2014
      Vedcom zo Slovenska sa podarilo svojím výskumom prispieť k tomu, aby sa ekologickosť a ochrana životného prostredia presunuli z teórie do praxe. A čo je najlepšie, ich výskumné aktivity dnes robia dobré meno Slovensku vo svete. Vyvinuli plasty, ktoré možno už v najbližšej dobe bude vyrábať niektorá zo svetových firiem.
     Technológia takzvaných „bioplastov“, ktoré sú schopné sa ekologicky rozložiť vznikla v rámci spolupráce Ústavu polymérov SAV s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU. „Rozklad takýchto napríklad plastových obalov je možné docieliť už do šiestich mesiacov,“ hovorí jeden z pôvodcov technológie profesor Ivan Chodák, a ďalej dopĺňa: „Časť rozkladu sa dá dokonca použiť aj ako hnojivo. Zvyšok je oxid uhličitý a voda.“
      Využitie technológie je podľa analýzy komerčného potenciálu vykonaného Centrom transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR najmä v oblasti obalových materiálov pre potravinársky priemysel alebo v automobilovom priemysle pre exteriérové či interiérové súčiastky. „Po podaní národnej i medzinárodnej patentovej prihlášky je aktuálne v spolupráci s Centrom transferu technológií riešená otázka vyhľadania partnera z praxe, ktorému sa udelí licencia na používanie tejto technológie,“ hovorí Katarína Müllerová z Kancelárie pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva SAV.   
     V hre je viacero silných medzinárodných spoločností. Medzi nimi napríklad dominantný hráč na európskom trhu s flexibilnými obalmi či americká firma vyrábajúca plastové materiály pre rôzne oblasti priemyslu. „Perspektívne uplatnenie technológie sa zvažuje nielen v Európe, ale i v Amerike či Ázii,“ konkretizuje Jaroslav Noskovič z Centra transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR. V prípade tejto technológie existuje silný potenciál uspieť na niekoľkomiliardovom trhu, ktorý má v priebehu najbližších rokov zaznamenať dvojciferný nárast.
     „Bioplasty“ získali ocenenia na medzinárodných veľtrhoch. Z „Tapei Internationational Show and Technomarkt 2012“ to bola zlatá a z pražského INVENTO strieborná medaila. Stali sa tiež víťazom Ceny za transfer technológií, v kategórii “Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi“ premiérovo udelenej minulý rok. Patentová ochrana, komercializácia a účasť na spomínaných podujatiach sa uskutočnili vďaka národnému projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK, realizovaného CVTI SR. Cieľom projektu je budovanie infraštruktúry pre podporu prenosu nových vynálezov a technológií do praxe.        
               
Michal Kaliňák
hovorca ministra