» Aktuality » Nová výzva na predkladanie projektov v rámci programu EUREKA

Nová výzva na predkladanie projektov v rámci programu EUREKA

05.03.2013
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypísalo výzvu na predkladanie návrhov projektov v rámci schémy EUREKA SK. Ide o finančnú schému podpory zvyšovania investícií firiem do výskumu, vývoja a konkurencieschopnosti.
     Cieľom uvedenej schémy je poskytnúť účelovú podporu úspešným slovenským riešiteľom programu EUREKA zo štátneho rozpočtu SR, a tým zvyšovať objem investícií slovenských firiem do výskumu a vývoja, podporovať medzinárodnú spoluprácu v aplikovanom výskume, podporovať rast konkurencieschopnosti slovenských firiem, vytvárať nové inovované produkty a služby.
     O účelovú podporu projektu v rámci programu EUREKA SK môže požiadať právnická alebo fyzická osoba so sídlom v SR, zaoberajúca sa výskumom a vývojom, pričom oprávnení žiadatelia sú v zmysle príslušného zákona držiteľmi certifikátu o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja. Účelová podpora môže byť poskytnutá len tým žiadateľom, ktorých projekty získali štatút EUREKA po schválení Skupinou na vysokej úrovni EUREKA. Maximálna dĺžka riešenia projektu je 36 mesiacov.
     „Celkový objem finančných prostriedkov určených na riešenie projektov v rámci tejto výzvy predstavuje 1,5 mil. eur na celé obdobie riešenia projektov. Podporené budú projektové žiadosti z oblastí energetiky, ochrany životného prostredia a kvality potravín, ako aj informačných a komunikačných technológií,“ konkretizuje Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
     Žiadosti je potrebné predložiť elektronicky prostredníctvom on-line informačného systému do 4. apríla 2013. Ďalšie informácie o podmienkach výzvy nájdete na internetovej stránke www.vedatechnika.sk.

Michal Kaliňák
hovorca ministra