» Aktuality » Niektoré školy udeľujú žiakom na pondelok riaditeľské voľno

Niektoré školy udeľujú žiakom na pondelok riaditeľské voľno

26.10.2018
Niektoré školy udeľujú žiakom na pondelok riaditeľské voľno
     Budúci týždeň bude pre školákov prázdninový. V tomto školskom roku budú jesenné prázdniny od stredy 31. októbra do piatku 2. novembra. Keďže dodatočne bol poslancami NR SR schválený jednorazový štátny sviatok v rámci celého Slovenska, ktorý pripadol na utorok 30. októbra 2018, žiakom sa predĺžili prázdniny o ďalší deň.
     Niektoré školy preto využívajú možnosť, ktorú im dáva školský zákon a na pondelok 29. októbra 2018 udelili svojim žiakom a učiteľom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. 
     Udelenie riaditeľského voľna je v kompetencii riaditeľov škôl a školských zariadení. Ak sa rozhodnú toto voľno udeliť, je nutné o tom informovať rodičov zverejním informácie na verejne dostupnom mieste, prípadne prostredníctvom žiackych knižiek.
     Rovnako má riaditeľ túto skutočnosť oznámiť zriaďovateľovi školy a príslušnému orgánu miestnej štátnej správy v školstve.
     V období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna. Riaditeľské voľno vyhlasuje riaditeľ školy v čase, keď vznikne situácia, ktorá si to vyžaduje.