» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v stredných školách » Systém duálneho vzdelávania » Newsletter o duálnom vzdelávaní

Newsletter o duálnom vzdelávaní

      Štátny inštitút odborného vzdelávania s cieľom zvýšiť informovanosť o systéme duálneho vzdelávania a prinášať aktuálne informácie pre žiakov, rodičov i školy z tejto oblasti vydáva Newsletter Duál pre základné školy.