» Aktuality » Nerozumieme rozporuplnému a chaotickému hodnoteniu pána poslanca Fronca

Nerozumieme rozporuplnému a chaotickému hodnoteniu pána poslanca Fronca

27.06.2013
     Dnešné závery poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Martina Fronca vo vzťahu k aktivitám rezortu školstva považujeme za rozporuplné a chaotické. Jeho tvrdenia spochybňujú konkrétne príklady a prax.
     Pán poslanec na jednej strane hovorí o snahách ministra Dušana Čaploviča centralizovať školstvo a na druhej strane kritizuje konkrétnu decentralizáciu, napríklad v právomociach samosprávnych krajov, aby krajské zastupiteľstvá rozhodovali o zriadení prvých ročníkov stredných škôl. Prejavom decentralizácie je napríklad zmena financovania centier voľného času, kde o financiách rozhodujú miestne a obecné zastupiteľstvá.  
     Za chaotické a rozporuplné považujeme tiež tvrdenie, že minister Dušan Čaplovič zavádza direktívu. Na rozdiel od exministra pána Fronca zriadil Radu pre systémové zmeny v školstve či školskú štvorpartitu, ktorých práca je výsledkom kompromisu širokej skupiny ľudí pôsobiacich v školstve. Okrem toho, napríklad Správa o stave školstva je predmetom otvorenej verejnej diskusie a rozhodnutia rezortu sú výrazne komunikované s organizáciami pôsobiacimi v školstve.  
 
            Michal Kaliňák
            hovorca ministra