» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné projekty » Národné centrá – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v SR » Partneri projektu » Nemecko - slovenská obchodná a priemyselná komora a nemecký Federálny inštitút pre odborné vzdelávanie

Nemecko - slovenská obchodná a priemyselná komora a nemecký Federálny inštitút pre odborné vzdelávanie

Kontakt:

Zuzana Šníderová
E-mail: sniderova@dsihk.sk
Tel.: +421 2 2085 0637
http://www.dsihk.sk