Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Neformálne vzdelávanie riaditeľov v rámci projektu IT Akadémia sa stretlo s veľkým záujmom

Neformálne vzdelávanie riaditeľov v rámci projektu IT Akadémia sa stretlo s veľkým záujmom

22.02.2018
Neformálne vzdelávanie riaditeľov v rámci projektu IT Akadémia sa stretlo s veľkým záujmom
     Vyše 360 riaditeľov základných a stredných škôl z celého Slovenska sa v uplynulých týždňoch zúčastnilo na prvých stretnutiach neformálneho vzdelávania v rámci národného projektu IT  Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.  
     Podujatia sa konali v štyroch termínoch od 18. januára do 15. februára 2018 postupne v Košiciach, Nitre, Banskej Bystrici a Žiline. Ich cieľom bolo predstaviť prínosy národného projektu pre súčasné a budúce potreby IT sektora, prezentovať praktické ukážky možností premeny tradičnej školy na modernú prostredníctvom  inovácie prírodovedného a technického vzdelávania a priblížiť úlohu riaditeľa školy v projekte. 
     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Centrum vedecko-technických informácií SR. Viac informácií o projekte nájdete na stránke http://itakademia.sk.