» Regionálne školstvo » Dokumenty a predpisy » Návrh zmien súvisiacich s vytvorením systému odborného a metodického riadenia miest a obcí v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v školstve vrátane podmienok na systematické vzdelávanie zamestnancov

Návrh zmien súvisiacich s vytvorením systému odborného a metodického riadenia miest a obcí v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v školstve vrátane podmienok na systematické vzdelávanie zamestnancov


Súbor typu pdf Návrh zmien súvisiacich s vytvorením systému odborného a metodického riadenia miest a obcí v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v školstve vrátane podmienok na systematické vzdelávanie zamestnancov