» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Návrh opisu - Dejiny a teória divadelného umenia

Návrh opisu - Dejiny a teória divadelného umenia

11.06.2012

V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Vysokej školy múzických umení v Bratislave na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne zmenu opisu študijného odboru dejiny a teória divadelného umenia.

K návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 15. júla 2012.