» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Návrh opatrenia v pripomienkovom konaní

Návrh opatrenia v pripomienkovom konaní

16.06.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na portáli právnych predpisov návrh „opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2012/2013".

 

Opatrenie upravuje maximálne školné, ktoré môžu verejné a štátne vysoké školy požadovať od študentov v externej forme štúdia v akademickom roku 2012/2013.

 

Pripomienky je možné zaslať do 6. júla 2011, najlepšie prostredníctvom portálu právnych predpisov.