» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Návrh na zmenu v sústave študijných odborov

Návrh na zmenu v sústave študijných odborov

18.12.2009

Na základe návrhu dekanky Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach požiadalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Akreditačnú komisiu o vyjadrenie k príbuznosti študijného odboru správne právo k študijnému odboru trestné právo.

Pripomienky k uvedenému návrhu na zmenu v sústave študijných odborov môžete zaslať na nikoleta.vargova@minedu.sk.