» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Návrh na zmenu v sústave študijných odborov SR - muzikológia

Návrh na zmenu v sústave študijných odborov SR - muzikológia

08.01.2002

Návrh na zmenu v sústave študijných odborov - muzikológia

 

V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme prepracovaný návrh Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne zaradenie nového študijného odboru muzikológia do sústavy.
Pôvodný návrh podaný rovnakou vysokou školou v marci 2012 bol vzatý späť a nahradený prepracovanou verziou návrhu, ktorú nižšie zverejňujeme.


K návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 8. februára 2013.