» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Návrh na zmenu v sústave študijných odborov - národná a medzinárodná bezpečnosť

Návrh na zmenu v sústave študijných odborov - národná a medzinárodná bezpečnosť

04.11.2010

Ministerstvo obrany SR na návrh Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši predložilo návrh na zmenu v sústave študijných odborov, ktorej predmetom je návrh na úpravu opisu študijného odboru národná a medzinárodná bezpečnosť.

Podľa § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ministerstvo zverejňuje návrh tejto zmeny. Pripomienky k predloženému návrhu je možné zaslať do 3. decembra 2010 prostredníctvom elektronickej pošty (svs@minedu.sk). Ministerstvo si k návrhu vyžiada vyjadrenie Akreditačnej komisie.