Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Návrh na zmenu v sústave študijných odborov - medzinárodné podnikanie

Návrh na zmenu v sústave študijných odborov - medzinárodné podnikanie

29.11.2012
V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Vysokej školy Goethe Uni Bratislava na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne zmenu opisu študijného odboru medzinárodné podnikanie.

K návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 31. decembra 2012. 

Návrh opisu