» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Návrh na zmenu v sústave študijných odborov - kanonické právo

Návrh na zmenu v sústave študijných odborov - kanonické právo

30.04.2012

V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zverejňujeme návrh Katolíckej univerzity v Ružomberku na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne zaradenie nového študijného odboru kánonické právo do sústavy študijných odborov Slovenskej republiky.

K návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 31. mája 2012.