» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Návrh na zmenu v sústave študijných odborov - biomedicínske inžinierstvo

Návrh na zmenu v sústave študijných odborov - biomedicínske inžinierstvo

26.03.2012

V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zverejňujeme návrh Technickej univerzity v Košiciach na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne zmenu opisu študijného odboru biomedicínske inžinierstvo.

K návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 30.04.2012.