Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Návrh na doplnenie sústavy študijných odborov Slovenskej republiky

Návrh na doplnenie sústavy študijných odborov Slovenskej republiky

15.10.2008

V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zverejňujeme návrh Univerzity Komenského v Bratislave o zaradenie nového študijného odboru Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia do sústavy študijných odborov Slovenskej republiky. K predmetnému návrhu je možné zaslať pripomienky na nikoleta.vargova@minedu.sk do 14 .11.2008.

rtf Návrh opisu študijného odboru