» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Návrh na doplnenie sústavy študijných odborov - geoinformatika

Návrh na doplnenie sústavy študijných odborov - geoinformatika

24.05.2012

V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zverejňujeme návrh Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne doplnenie študijného odboru geoinformatika.

K návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 30. júna 2012.