» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Návrh na doplnenie študijného odboru kanonické právo do sústavy študijných odborov

Návrh na doplnenie študijného odboru kanonické právo do sústavy študijných odborov

06.10.2011

V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zverejňujeme návrh Katolíckej univerzity v Ružomberku na zaradenie nového študijného odboru kánonické právo do sústavy študijných odborov Slovenskej republiky. K predmetnému návrhu je možné zaslať pripomienky na zuzana.brcakova@minedu.sk do 06. 11. 2011.