» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Národný projekt pre učiteľov cudzích jazykov

Národný projekt pre učiteľov cudzích jazykov

06.03.2008

     Pedagógovia, ktorí si chcú doplniť kvalifikáciu na  vyučovanie cudzieho jazyka na 1. stupni základných škôl, budú môcť adresovať svoje prihlášky Štátnemu pedagogickému ústavu v máji 2008.

  • Národný projekt Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách pripravuje Štátny pedagogický ústav. 

  • Predložený bude koncom apríla 2008.

  • Obsahovať bude spôsob, podmienky a termíny jazykového vzdelávania učiteľov 1. stupňa.
  • Okrem jazykového vzdelávania bude ponúkať učiteľom cudzích jazykov na 2. stupni základných škôl možnosť na doplnenie kvalifikácie o didaktiku cudzích jazykov pre 1. stupeň.

  • Prihláška a bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu http://www.statpedu.sk/ po schválení projektu, v máji 2008.


Bratislava 6. marca 2008