» Aktuality » Národný projekt Praktik vyškolil 335 pracovníkov s mládežou

Národný projekt Praktik vyškolil 335 pracovníkov s mládežou

19.12.2014
Národný projekt Praktik vyškolil 335 pracovníkov s mládežou
     Národný projekt PRAKTIK dosiahol v roku 2014 výborné výsledky, na ktoré môže byť právom hrdý. Má za sebou desiatky vydarených vzdelávaní v akreditovaných vzdelávacích moduloch, stovky vyškolených profesionálnych i dobrovoľných pracovníkov s mládežou a viac ako tisíc spokojných účastníkov zážitkových táborov „Zaži-to“.
     Národný projekt PRAKTIK je zameraný na ďalšie vzdelávanie pracovníkov s mládežou, ktoré je postavené na praktickej skúsenosti. Cieľom je umožniť tým, ktorí pracujú s deťmi a mládežou, rozširovať si kompetencie a inšpirovať sa inovatívnymi metódami zážitkového učenia, ktoré môžu využívať počas záujmových voľnočasových aktivít v neformálnom vzdelávaní.
     „S potešením konštatujem, že sa nám počas roka 2014 podarilo zabezpečiť celkom 88 vzdelávaní. Úspešne sme vyškolili 335 profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou. Bránami zážitkových táborov Zaži-to v tomto roku prešlo 1 503 detí a mladých ľudí, ktorí si odniesli veľa nových priateľstiev a neopakovateľných zážitkov,“ hovorí Katarína Hájeková, manažérka národného projektu PRAKTIK.
     „Vzdelávanie niekoľkonásobne predčilo moje očakávania. Vysoko oceňujem, že to, čo som sa naučil, som mal možnosť vyskúšať si priamo počas vzdelávania aj po praktickej stránke. Zdokonalil som si komunikačné schopnosti, schopnosť tímovej spolupráce a narábania so spätnou väzbou, osvojil  moderné formy zážitkového učenia v práci s mládežou, metódy mentoringu a koučingu ako prostriedku na motiváciu mladých ľudí. Získané kompetencie využívam pri príprave zážitkových aktivít - táborov a športových kempov pre deti a mládež. Absolvovaním vzdelávania som obohatil svoju prácu vychovávateľa a trénera o nové, inšpiratívne prvky na zatraktívnenie aktivít pre deti a mládež,“ zhodnotil Ladislav Dávid, účastník vzdelávacieho cyklu Národného projektu PRAKTIK, ktorý pracuje ako vychovávateľ v Centre voľného času v Rožňave.
     Vďaka národnému projektu PRAKTIK vznikli vo všetkých krajských mestách (okrem Bratislavy) Tematické centrá mládeže (TCM). „Krajské kancelárie zabezpečovali aj počas roka 2014 pravidelné stretnutia s mestskými a miestnymi samosprávami v otázkach súvisiacich s mládežníckou politikou v príslušnom kraji. Výsledkom sú návrhy spoločných aktivít s cieľom zvýšiť zapojenosť subjektov aktívnych v oblasti mládeže do riešenia výziev v oblasti mládežníckej politiky na úrovni krajov,“ uviedla PR manažérka IUVENTY Veronika Rosputinská.
     Národný projekt PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou zabezpečuje IUVENTA a je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Vzdelávanie.
     Viac informácií o národnom projekte PRAKTIK nájdete na stránke www.projektpraktik.sk.

Foto: IUVENTA