» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné projekty » Národné centrá – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v SR

Národné centrá – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v SR

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa stalo koordinátorom medzinárodného projektu Národné centrá – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v SR, ktorý je v rámci programu ERASMUS+ spolufinancovaný Európskou komisiou.
                                  VET_logo SK