» Aktuality » Náklady Ministerstva školstva na zahraničné pracovné cesty sú opäť nižšie

Náklady Ministerstva školstva na zahraničné pracovné cesty sú opäť nižšie

29.11.2011

       V rámci úsporných opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR opäť znížilo náklady v súvislosti so zahraničnými pracovnými cestami (ZPC) zamestnancov rezortu školstva.
     
Už za prvých deväť mesiacov tohto roku môžeme sledovať výrazné medziročné zníženie nákladov o 30 557 € (rok 2010 - 189 674 €; rok 2011 - 159 117 €). Pokračuje tak trend z minulého roku, keď pri takmer identickom počte ZPC došlo k úspore výdavkov na túto oblasť v porovnaní s rokom 2009 vo výške 16 229 €.
      MŠVVaŠ SR navyše na svojej internetovej stránke www.minedu.sk z vlastnej iniciatívy po nástupe nového vedenia zverejňuje všetky ZPC v záujme posilnenia transparentnosti a verejnej kontroly využívania verejných financií.

Prehľad finančných prostriedkov na ZPC:

Rok

Spolu za rok

2009

310 840

2010

294 611

Január - september 2011

159 117

Bratislava 29. november 2011