Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Ministerstvo » Dokumenty a materiály » Zmluvy » Nájomné zmluvy do 31. decembra 2011 » Nájomné zmluvy rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky za 1. štvrťrok roku 2008

Nájomné zmluvy rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky za 1. štvrťrok roku 2008