» Aktuality » Najlepšie slovenské inovácie dostanú ocenenie

Najlepšie slovenské inovácie dostanú ocenenie

02.10.2015
Najlepšie slovenské inovácie dostanú ocenenie
     Počas tretieho ročníka súťaže „Cena za transfer technológií na Slovensku“ budú ocenené najlepšie inovácie, ich uplatnenie v praxi, ako aj samotní tvorcovia inovácií.
     Inovatívne technológie pochádzajúce zo slovenských univerzít, výskumných ústavov a Slovenskej akadémie vied majú vďaka svojej kvalite veľkú šancu uspieť v praxi. Centrum vedecko-technických informácií SR preto už tretí raz ocení inováciu s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi, najlepšie zrealizovaný transfer inovácie a samotný prístup vedcov k prenosu inovácií do praxe – a to prostredníctvom Cenyza transfer technológií na Slovensku.
      „Pozitívne odozvy z predchádzajúcich ročníkov nás presvedčili, že podporiť takouto formou slovenských vedcov, ich výsledky a proces ich prenosu do praxe má význam. Samotné ocenenie je v tomto prípade jedným z prostriedkov, ako motivovať  vedcov k ďalšej práci na svojich projektoch a upozorniť na dôležitosť samotného prenosu týchto výsledkov do praxe,“ uviedol Jaroslav Noskovič z CVTI SR.
     Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení sa uskutoční dňa 7. októbra 2015 o 8.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave v rámci Konferencie NITT SK 2015. Záštitu nad konferenciou prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Juraj Draxler.
     Viac informácií o súťaži a neskôr i výsledky súťaže nájdete na www.nptt.sk, v rubrike Podujatia.