» Aktuality » Najlepší „sočkári“ a „zočkári“ sa stretnú v Piešťanoch

Najlepší „sočkári“ a „zočkári“ sa stretnú v Piešťanoch

21.04.2015
Najlepší „sočkári“ a „zočkári“ sa stretnú v Piešťanoch
     Do najväčšieho stretnutia mladých talentov na Slovensku z oblasti prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odborov sa tento rok zapojí 272 víťazov z ôsmich krajských kôl súťaže. Celoslovenské kolo stredoškolskej a základoškolskej odbornej činnosti  sa tento rok bude konať v Hotelovej akadémii Ľ. Wintera v Piešťanoch od 22. - 24. apríla 2015. Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.
     Žiaci budú obhajovať svoje práce a prezentácie v 17 zameraniach pred odbornou hodnotiacou komisiou pedagógov stredných a vysokých škôl  a zástupcov odbornej praxe. V tomto školskom roku sa celkovo do súťaže zapojilo 5 373 žiakov so 4 145 prácami z 388 stredných škôl.
     Už druhýkrát sa pred odbornou komisiou predvedú aj talentovaní žiaci základných škôl v 11 odborných zameraniach v rámci Základoškolskej odbornej činnosti (ZOČ). Možnosť zapojiť žiakov ZŠ priniesol národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“.
     Druhého ročníka ZOČ sa zúčastní 80 žiakov 2. stupňa ZŠ z celého Slovenska. Mimoriadne úspešné odborné práce získajú ďalšiu možnosť účasti na medzinárodných podujatiach. Víťazi technických odborov sa zúčastnia EXPO-SCIENCE International 2015 v Bruseli a najlepší súťažiaci s humanitným zameraním pocestujú na SOČ-ku do Prahy.
     Organizátorom a garantom aktivity je ŠIOV v spolupráci s MŠVVaŠ SR. Do stredoškolskej odbornej činnosti sa študenti zapájajú už 37 rokov.