» Aktuality » Na všetky zložité otázky je jednoduchá odpoveď… a je nesprávna

Na všetky zložité otázky je jednoduchá odpoveď… a je nesprávna

14.07.2016
Na všetky zložité otázky je jednoduchá odpoveď… a je nesprávna
     Takto znie základné motto Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (Bratislava International School of Liberal Arts – BISLA), ktorej predstavitelia Samuel Abrahám a Iveta Radičová prišli informovať ministra školstva o nimi zvolenej filozofii štúdia. Motto školy odzrkadľuje snahu o podporu kritického myslenia a zdravého skepticizmu, ktorý je dnes v Európe veľmi potrebný.
     Cieľom BISLA nie je len odovzdávať vedomosti, hoci tento cieľ je sám osebe hodnotný, ale aj utvárať návyky myslenia. Návyky, ktoré pomáhajú každému človeku realizovať svoj potenciál ako ľudskej bytosti v plnom rozsahu.
     Peter Plavčan poukázal na to, že kritické myslenie je zároveň jedným z najúčinnejších nástrojov v boji proti extrémizmu a všetkým ostatným prejavom intolerancie.
BISLA4     BISLA podľa jej predstaviteľov používa model štúdia oxfordského typu založeného, okrem iného, na mentorskom vedení študentov. Typický seminár navštevuje len 7-10 študentov, pričom vyučovací proces má skôr charakter komornejšej diskusie, ako jednostranného toku informácií.
     Minister Peter Plavčan súhlasil, že intenzívnejší kontakt študenta a učiteľa je mimoriadne užitočný aj vo vysokoškolskom prostredí. Viac motivuje študentov, podnecuje kritické myslenie a prispieva k efektívnejšiemu spracovaniu prijímanej informácie a teda aj ku skvalitneniu štúdia.
     Predstavitelia vysokej školy si vymenili názory s ministrom školstva na prebiehajúcu reformu školského systému, ktorej súčasťou je aj zámer skvalitniť vysokoškolské štúdium.