» Aktuality » Na vedeckej konferencii Výzvy 21. storočia dominovala téma migrácie a ľudskej dôstojnosti

Na vedeckej konferencii Výzvy 21. storočia dominovala téma migrácie a ľudskej dôstojnosti

06.12.2016
Na vedeckej konferencii Výzvy 21. storočia dominovala téma migrácie a ľudskej dôstojnosti
     Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR, pod záštitou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce (VŠZaSP) sv. Alžbety v Bratislave, zorganizovala vedeckú konferenciu Výzvy 21. storočia: migrácia a ľudská dôstojnosť.
     Cieľom konferencie, ktorá sa konala v Banskej Bystrici, bola odborná diskusia o problémoch migrácie, jej zdravotných a sociálnych aspektoch, o dodržiavaní ľudských práv a o rešpektovaní dôstojnosti človeka, postihnutého nezamestnanosťou, chudobou a zadlženosťou.
     Podujatie, ktoré otvoril Ľudovít Hajduk, hľadalo odpovede na otázky v štyroch tematických okruhoch v príspevkoch renomovaných slovenských vedcov a pedagógov.
     „Hovorili sme o tom, či smerovanie európskej migračnej agendy je nastavené správne, prípadne, čo by na tom bolo treba korigovať, ale diskusia bola aj o samotných príčinách a dôsledkoch migrácie pre Európu, v súvislosti s aktuálnymi otázkami etiky a filozofie kresťanského náboženstva. Príspevky autorov z vedeckej a pedagogickej obce smerovali k humanistickým aspektom ľudskej dôstojnosti, ktorá je ešte aj v modernej dobe vedy a techniky, v čase vyspelej ľudskej civilizácie a kultúry v 21. storočí, poznačená chudobou, nezamestnanosťou a bezmocnosťou odkázaných vrstiev spoločnosti. Diskusia k jednotlivým okruhom tém tejto vedeckej konferencie bola zameraná jednak na hľadanie príčin a pomenovanie tohto stavu, ale aj na hľadanie riešení," konkretizoval Ľudovít Hajduk.
     Vedeckej konferencie o migrácii a ľudskej dôstojnosti sa v Banskej Bystrici zúčastnil aj emeritný rektor VŠZaSP sv. Alžbety profesor Vladimír Krčméry.