» Aktuality » Na UK v Bratislave otvorili 99. akademický rok

Na UK v Bratislave otvorili 99. akademický rok

25.09.2017
Na UK v Bratislave otvorili 99. akademický rok
      V poradí už 99. akademický rok otvorili dnes na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. Na slávnostnom podujatí  v aule univerzity na Šafárikovom námestí  sa zúčastnila aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.
     „Veľmi rada som sa vrátila na pôdu svojej dvojnásobnej alma mater. Vaša univerzita vstupuje do nového akademického roka s bohatou tradíciou. Slovensku dala 200 000 skvelých talentovaných ľudí, odborníkov, od ktorých závisí rozvoj a budúcnosť našej krajiny. Vaše postavenie je v tomto smere absolútne nezastupiteľné. Uvedomujem si, že my ako predstavitelia rezortu školstva vám v tomto musíme pomáhať vytváraním vhodných podmienok a poskytnúť vám zázemie,“ uviedla ministerka Martina Lubyová.
     Rektor UK v Bratislave Karol Mičieta vo svojom prejave zhodnotil aktuálnu situáciu univerzity, pripomenul dosiahnuté úspechy v rámci celosvetového rankingu a predstavil jej ciele v budúcnosti. Aktuálne ponúkame viac ako 700 študijných programov, viaceré z nich v cudzích jazykoch,“ konštatoval rektor a doplnil, že napriek celkovému poklesu počtu študentov rastie zastúpenie poslucháčov zo zahraničia.
     Na UK v Bratislave ešte stále prebiehajú zápisy, už v súčasnosti evidujú 20 600 zapísaných študentov, spolu s doktorandmi je ich takmer 24 200, medzi nimi viac ako 7 200 prvákov a viac ako 2 500  študentov zo zahraničia.