» Aktuality » Na ŠPÚ sa stretli partneri medzinárodného projektu ERASMUS+ pre inkluzívne vzdelávanie Rómov

Na ŠPÚ sa stretli partneri medzinárodného projektu ERASMUS+ pre inkluzívne vzdelávanie Rómov

14.09.2016
Na ŠPÚ sa stretli partneri medzinárodného projektu ERASMUS+ pre inkluzívne vzdelávanie Rómov
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk otvoril dnes prvé pracovné stretnutie pre realizáciu inovatívneho medzinárodného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia v rámci programu Erasmus+ KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
     Na pracovnom stretnutí v Bratislave, ktorého druhú časť tvoril workshop, zastupoval nórskeho partnera projektu prof. Steinar Bryn z medzinárodnej mimovládnej organizácie Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue so sídlom Lillehammeri, a českého partnera, Seminár romistiky z Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, PhDr. Jan Červenka, PhD.
      V rámci stretnutia, ktoré viedol Jozef Facuna, námestník ŠPÚ a hlavný koordinátor projektu za slovenskú stranu, sa partneri dohodli na ďalšom postupe, spresnili si časový harmonogram, vzájomne sa oboznámili s plánovanými aktivitami a spôsobom ich financovania.
     Cieľom projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia je podpora a rozvoj vzdelávania v rómskom jazyku, ako jedného z hlavných nástrojov uplatňovania inkluzívnej metódy v základných a stredných školách so žiakmi z rómskych komunít. Projekt, ktorého realizácia má trvať 36 mesiacov, bude reflektovať najnovšie trendy z inkluzívneho vzdelávania zo zahraničia, najmä z Čiech a Nórska.