» Aktuality » Na Slovensku zasadala pracovná skupina OECD

Na Slovensku zasadala pracovná skupina OECD

03.03.2014
Na Slovensku zasadala pracovná skupina OECD
     V dňoch 26. – 28. februára sa v Bratislave konalo 11. zasadanie pracovnej skupiny OECD, ktorá zabezpečuje dáta o vzdelávacích systémoch z 34 členských štátov OECD, ako aj partnerských krajín vo vzťahu k dopadom vzdelávania na trh práce (OECD INES LSO).
     Podujatie zorganizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jeho obsahom boli pracovné rokovania k analýzam a tvorbe medzinárodne porovnateľných ukazovateľov z oblasti prieniku vzdelávania a trhu práce a sociálnych súvislostí vzdelávania pre potreby ročenky Education at a Glance (EAG).
     Na rokovaní sa zúčastnilo celkovo 70 účastníkov z 29 krajín, ako aj zástupcovia z Európskej komisie, EUROSTAT-u, Európskeho centra pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) či UNESCO.
     Pracovné stretnutia sa venovali najmä analytickému spracovaniu údajov získaných v rámci medzinárodného prieskumu zameraného na pripravenosť a schopnosť občanov vo veku 16 až 65 rokov vyrovnať sa s požiadavkami súčasnej spoločnosti (PIAAC) a ich publikovaniu v tohtoročnej ročenke Education at a Glance. Účastníci zasadania sa sústredili aj na dlhodobo využívané zdroje údajov a podobe zbieraných dát.
     Zvýšený záujem vzbudil príspevok venovaný projektom zameraných na zisťovanie uplatniteľnosti absolventov terciárneho vzdelávania na trhu práce (REFLEX a HEGESCO) a plánom na spustenie podobného zberu údajov v budúcnosti.
     Rokovania sa konali aj v menších pracovných skupinách zameraných na ekonomické súvislosti, vzdelávanie dospelých, sociálne dôsledky vzdelávania a monitoring prechodu zo školy na trh práce. V rámci nich sa detailne prediskutovala podoba grafických aj textových výstupov, ktoré budú publikované v ročenke EAG 2014.
     Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční vo Švajčiarskom Berne 24. septembra 2014. V roku 2015 zasadne pracovná skupina v Čile a v Belgicku.