» Aktuality » Na pôde Výskumnej agentúry sa konal okrúhly stôl so zástupcami výskumných inštitúcií

Na pôde Výskumnej agentúry sa konal okrúhly stôl so zástupcami výskumných inštitúcií

22.01.2018
Na pôde Výskumnej agentúry sa konal okrúhly stôl so zástupcami výskumných inštitúcií
     Po úspešnom reštarte zasadnutí Rady Výskumnej agentúry v decembri 2017 zorganizovala agentúra 18. januára 2018 okrúhly stôl zameraný na prediskutovanie aktuálnych kľúčových otázok týkajúcich sa reštartu podpory výskumných projektov z prostriedkov operačného programu Výskum a inovácie.
      Cieľom podujatia bolo informovať zástupcov výskumných inštitúcií o nových opatreniach, ktoré Výskumná agentúra v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prijíma v tejto oblasti. Odbornej diskusie sa zúčastnili významní predstavitelia vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a podnikateľskej sféry.
     Pod vedením generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry Stanislava Sipka a generálneho riaditeľa sekcie štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Rastislava Igliara sa pozvaní hostia spoločne venovali aktuálnym témam, ako sú príprava nových dopytových výziev na podporu výskumných projektov z operačného programu Výskum a inovácie, nové prístupy a praktické aspekty podávania projektov, pričom súčasťou podujatia bola aj vzájomná otvorená diskusia.
     Diskusia zástupcov Výskumnej agentúry, ministerstva školstva a odborníkov z výskumných inštitúcií poskytla obraz o tom, aká je spätná väzba z praxe a čo na oboch stranách možno zlepšovať. Výstupy a spoločné závery z okrúhleho stola bude VA aplikovať do procesov súvisiacich s prípravou vyhlasovania nových výziev a následne do ich implementácie. Spoločným cieľom sú predovšetkým kvalitne pripravené výzvy, ich skoré vyhlasovanie a zintenzívnenie čerpania prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.   
     „Verím, že dnešné stretnutie je základom novej otvorenej komunikácie medzi Výskumnou agentúrou a výskumnými inštitúciami. Agentúra bude vybrané informácie k výzvam priebežne zverejňovať. Sme otvorení akémukoľvek dobrému podnetu, návrhu k výzvam a práve pre tento účel sme zriadili samostatnú e-mailovú adresu: navrhy@vyskumnaagentura.sk,“ uviedol generálny riaditeľ VA Stanislav Sipko.
     Podrobnejšie informácie o podujatí, jeho program a jednotlivé prezentácie sú k dispozícii tu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podujatia/podujatia-archiv/okuhly-stol/15-okruhly-stol-so-zastupcami-vyskumnych-institucii.