» Aktuality » Na ministerskej konferencii Rady Európy v Budapešti rokovali o dopingu a manipulácii výsledkov

Na ministerskej konferencii Rady Európy v Budapešti rokovali o dopingu a manipulácii výsledkov

30.11.2016
Na ministerskej konferencii Rady Európy v Budapešti rokovali o dopingu a manipulácii výsledkov
     V poradí 14. konferencia ministrov členských krajín Rady Európy zodpovedných za šport sa konala v Budapešti 29. novembra 2016. Slovensko na podujatí zastupoval štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák.
     Konferencia organizovaná pravidelne každé dva roky v inom členskom štáte bola zameraná predovšetkým na aktuálne problémy v oblasti športu, ako sú doping a manipulácia športových súťaží. 
bud1     Ministri sa vo svojich príspevkoch zhodli, že najdôležitejším opatrením v boji proti týmto negatívnym javom v športe je dôsledné uplatňovanie princípov dobrého riadenia v praxi na každej úrovni riadenia športových organizácií.
     Rovnako sa venovali tiež otázke účinnej spolupráce medzi vládnym a mimovládnym sektorom v športe, medzi národnými rezortmi, ale aj na medzinárodnej úrovni, predovšetkým v rámci Európy.
     Po ukončení diskusnej časti podujatia došlo k podpisom dvoch európskych dohovorov týkajúcich sa športu - Dohovor o manipulácii športových súťaží Dohovor o integrovanej bezpečnosti, zabezpečení a prístupe k službám na futbalových a iných podujatiach