» Aktuality » Na krúžkoch napiekli aj perníčky v tvare loga projektu

Na krúžkoch napiekli aj perníčky v tvare loga projektu

01.07.2015
Na krúžkoch napiekli aj perníčky v tvare loga projektu
     Špeciálnu rozlúčku so školským rokom si užili žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v Lučenci. Zamestnanci základnej školy pripravili pre najusilovnejších z nich ako odmenu za dobré výsledky špeciálny deň.
     Najskôr bol nápad, potom nastali dôkladné prípravy. Na krúžkoch žiaci maľovali plagáty, piekli perníčky, balili darčeky do tomboly, nakúpili špekáčiky, chlieb, balóniky. A napokon nastala zábava. Kultúrne a športové podujatie pripravili pedagógovia, zamestnanci školy a členovia inkluzívneho tímu pre takmer 60 žiakov, ktorí počas celého školského roka usilovne pracovali, neprepadali, zúčastňovali sa krúžkov a reprezentovali školu. 
     Na príprave programu sa podieľali aj členovia inkuzívneho tímu. Do kolektívu ZŠ na Vajanského ulici v Lučenci pribudli vďaka národnému projektu PRINED (PRojekt INkluzívnej EDukácie) šiesti - dvaja pedagogickí asistenti a štyria pracovníci. P6180014Od začiatku školského roka sa venovali žiakom z rómskej komunity a zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých je z takmer 550 žiakov približne stovka. „Na projekte PRINED ma zaujala pomoc žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Máme žiakov, ktorí sa uchytili v živote a dokonca urobili vysokú školu. Snažíme sa im ukázať, že ak na sebe budú pracovať, môžu veľa dokázať,“ skonštatovala riaditeľka školy Ľudmila Lacová.
     Národný projekt PRINED realizuje Metodicko-pedagogické centrum  na 100 základných a 50 materských školách vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského. Jeho cieľom je zavedenie inkluzívneho modelu vzdelávania v prostredí ZŠ a MŠ a prostredníctvom aktivít projektu,  vytvorením a činnosťou inkluzívnych tímov odborníkov v školách i priamo v teréne predchádzať neoprávnenému zaraďovaniu žiakov do systému špeciálneho školstva. 
     Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci, deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia marginalizovaných rómskych komunít a rodičia týchto detí a žiakov. Projekt je spolufinancovaný z eurofondov, z operačného programu Vzdelávanie. Náklady predstavujú takmer 16 miliónov eur. Viac informácií na www.prined.sk.