» Aktuality » Na konferencii Komprax boli ocenené tri slovenské gymnáziá

Na konferencii Komprax boli ocenené tri slovenské gymnáziá

28.05.2015
Na konferencii Komprax boli ocenené tri slovenské gymnáziá
     Za aktívnu podporu rozvoja kompetencií mladého človeka získali počas Konferencie KomPrax ocenenie tri slovenské školy: Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi, Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku. Ocenenie bolo udelené v rámci projektu Oceňovanie stredných škôl.
     Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax (2011 – 2015) rozvíja praktické zručnosti mladých ľudí a tým zlepšuje ich prípravu na trh práce. O prínosoch a úspešných absolventoch projektu sa hovorilo na Konferencii KomPrax, ktorá sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera 28. mája v Banskej Bystrici a bola vyvrcholením aktivít projektu. Súčasťou konferencie bolo aj predstavenie publikácie „KomPrax – úspešné projekty“ , ktorá mapuje úspešne zrealizované projekty mladých ľudí od 15 rokov zo všetkých regiónov Slovenska.
Podrobné informácie nájdete na www.komprax.sk.