» Aktuality » Na Deň zvrchovanosti podpísali zmluvu o spolupráci

Na Deň zvrchovanosti podpísali zmluvu o spolupráci

17.07.2013
Na Deň zvrchovanosti podpísali zmluvu o spolupráci
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič dnes s predsedom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavlom Sečkárom podpísal Zmluvu o spolupráci. Týka sa participácie na vzdelávaní a výchove mladej generácie.
     Kľúčovými oblasťami spolupráce je napríklad príprava konkrétnych metodických modelov venovaných národnooslobodzovaciemu hnutiu počas 2. svetovej vojny, osobitne Slovenskému národnému povstaniu a oslobodeniu Slovenska. Rezort školstva v spolupráci s odbormi školstva obvodných úradov v sídle kraja podporí organizáciu besied so žiakmi, vedomostné súťaže, literárne a výtvarné súťaže či poznávacie zájazdy na pamätné miesta. Tiež školám a školským zariadeniam v rámci Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2014/2015 zverejní odporúčanie realizovať spoznávanie zájazdy, besedy či výstavy zamerané na 1. a 2. svetovú vojnu. Najmä preto, že v roku 2014 si celý svet pripomenie 100. výročie 1. svetovej vojny, ktorá tak poznačila osudy Slovákov a Slovenska.  
     Podpísaná zmluva o spolupráci reaguje aj na kooperáciu v rámci príprav 70. výročia Slovenského národného povstania a 70. výročie víťazstva nad fašizmom.
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič považuje dnešnú dohodu o spolupráci spečatenú podpismi za krok k súčinnosti, z ktorej môže profitovať celá spoločnosť, nakoľko „vzdelávanie o kľúčových udalostiach našich dejín je odovzdávaním posolstva o medzigeneračnej solidarite, humanizme a schopnosti ľudí víťaziť nad zvrátenými ideológiami nenávisti, antisemitizmu, fašizmu, nacionalizmu, šovinizmu a intolerancie.“
           
Michal Kaliňák
hovorca ministra