» Aktuality » Na celoštátnej súťaži v Leviciach zabojujú mladí mechatronici

Na celoštátnej súťaži v Leviciach zabojujú mladí mechatronici

18.03.2015
Na celoštátnej súťaži v Leviciach zabojujú mladí mechatronici

     Na súťaži mladých mechatronikov v Leviciach si svoje sily zmerajú žiaci základných a stredných škôl zo 14 miest Slovenska. I prostredníctvom takýchto aktivít chce Štátny inštitút odborného vzdelávania podporovať záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách.
     Už druhý ročník súťaže „Mladý mechatronik“ sa bude konať budúci týždeň  24. – 25. marca 2015 na Strednej priemyselnej škole v Leviciach na Ulici F. Hečku a privíta 14 zmiešaných dvojíc.  
      Do dvojčlenných tímov sa zapoja žiaci základných a stredných škôl z Piešťan, Trnavy, Šurian, Topoľčian, Tvrdošína, Lučenca, Fiľakova, Nových Zámkov, Košíc, Humenného, Dolného Kubína, Dubnice nad Váhom, Starej Turej a Levíc.
     „Súťažné zadania budú pozostávať  z teoretickej a praktickej časti, ich obsah vychádza zo štandardov predmetov technická výchova a fyzika v rámci štátnych vzdelávacích programov pre ZŠ“, približuje náročné podmienky Lenka Dorčáková zo ŠIOV a dodáva „V teoretickej časti súťaže budú žiaci základných škôl vypĺňať test z fyziky a techniky, zatiaľ čo v tej praktickej budú pracovať na návrhu a doskladaní automatizovanej stanice z pripravovanej stavebnice. Následnou spoluprácou v rámci dvojice stredoškolák prepojí a naprogramuje túto stanicu podľa zadanej úlohy.
     Súťažné tímy bude starostlivo hodnotiť trojčlenná odborná porota, ktorá určí poradie na základe dosiahnutých bodov i výsledného času.
     Odborná súťaž Mladý mechatronik prebieha v rámci národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami. Cieľom projektu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania ako priamo riadenej organizácie ministerstva školstva je motivovať žiakov základných škôl pre štúdium na stredných odborných školách.  Viac informácií o súťaži: www.zsodborne.sk