Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Na 8. Európskom kongrese FIEP sa bude hovoriť o perspektívach telesnej výchovy

Na 8. Európskom kongrese FIEP sa bude hovoriť o perspektívach telesnej výchovy

28.08.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič sa zajtra 29. augusta 2013 o 16.00 hod. zúčastní na otvorení 8. Európskeho kongresu Medzinárodnej federácie pre telesnú výchovu (FIEP). Podujatie, nad ktorým prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sa uskutoční v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9).
     Kongres bude spojený s oslavami 90. výročia založenia medzinárodnej federácie a jeho témou budú perspektívy telesnej výchovy a športu detí i mládeže v krajinách Európy. Zameraný bude na telesnú výchovu v školách, na ľudí so špeciálnymi potrebami, športovanie vysokoškolákov, ako aj na pohybové aktivity vo voľnom čase.
     Na stretnutí vystúpia lektori z 35 krajín, medzi nimi aj z Veľkej Británie, Nemecka, Srbska, Chorvátska, Českej republiky, Španielska, Kolumbie či Japonska a zúčastní sa na ňom viac ako 200 účastníkov zo 46 štátov z celého sveta.
     Kongres organizuje Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v spolupráci s FIEP, Združením učiteľov telesnej a športovej výchovy, ako aj ďalšími partnermi a podporovateľmi.
     Medzinárodná federácia pre telesnú výchovu (FIEP)je najstaršou medzinárodnou organizáciou zaoberajúcou sa problematikou telesnej výchovy. Založená bola v Bruseli v roku 1923 s cieľom podporovať rozvoj pohybových aktivít ako súčasť vzdelávania, telesnej výchovy, športovej výchovy, športu pre všetkých, fitnes a zdravia, rekreácie pre ľudí každého veku.