» Aktuality » Múzeum školstva a pedagogiky oslávilo 40. výročie založenia

Múzeum školstva a pedagogiky oslávilo 40. výročie založenia

10.12.2010

     Predstavením dvoch nových publikácií, prezentáciou o histórii múzea a kultúrnym programom v podaní husľového virtuóza Petra Michalicu si včera 9. decembra 2010 Múzeum školstva a pedagogiky (MŠaP) v Bratislave pripomenulo 40 rokov existencie. Pri tejto príležitosti si prevzala v mene múzea jeho vedúca Daniela Vaněková pamätný list Zväzu múzeí Slovenska.
     V nových publikáciách o školských nástenných tabuliach, resp. školských medailách predstavujú pracovníci múzea formou katalógu časť zbierkového fondu MŠaP. Eva Zacharová spracovala niekoľko desiatok nástenných tabúľ pre rozličné vyučovacie predmety a Vladimír Michalička sa zameral na medaily stredných a vysokých škôl ako jednu z menej známych oblastí dejín školstva. 
     K okrúhlemu výročiu vzniku MŠaP tento rok pripravilo aj vôbec prvú putovnú výstavu vo svojej histórii, keď si Pilotnú expozíciu dejín školstva a pedagogiky pod názvom Cesta dejinami školstva mohli prezrieť návštevníci Východoslovenského múzea v Košiciach, Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. V súčasnosti je expozícia vystavená v Trenčianskom múzeu v Trenčíne. V roku 2011 sa dostane ešte do Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene (17. 1. - 6. 5. 2011) a Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote (11. 5. - 28. 9. 2011).
Fotogaléria

Bratislava 10. december 2010