» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS » Často kladené otázky (FAQ) » Musím vyplniť všetky polia?

Musím vyplniť všetky polia?

  • pokiaľ polia nie sú označené ako povinné, ich vyplnenie je na užívateľovi
  • nepoužité polia sa vo výslednom dokumente nezobrazia (online vyplnenie), resp. je možné ich z formulára vymazať (offline vyplnenie stiahnutého formulára)