» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS » Často kladené otázky (FAQ) » Musím použiť a mať všetky dokumenty?

Musím použiť a mať všetky dokumenty?

  • nie, používanie dokumentov Europass sa uskutočňuje na báze dobrovoľnosti
  • každý dokument môže byť použitý samostatne alebo v kombinácii s ostatnými časťami