Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » MŠ SR vyhlásilo výzvu na podporu športových tried

MŠ SR vyhlásilo výzvu na podporu športových tried

01.07.2008

     Ministerstvo školstva SR vyhlásilo výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvojový projekt „Športové triedy - podpora vzniku športových tried a zlepšenie podmienok v existujúcich športových triedach". Cieľom projektu je zvýšiť počet športových tried, rozšíriť základňu pre výber mimoriadne športovo talentovanej mládeže a zlepšiť podmienky pre zabezpečenie športovej prípravy žiakov v športových triedach. Termín uzávierky podávania žiadostí je 30. septembra 2008.

Viac informácií, žiadosť a usmernenie k výzve