» Aktuality » MPC znovu hľadá odborných poradcov z praxe pre národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

MPC znovu hľadá odborných poradcov z praxe pre národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

24.02.2012

     Už druhé kolo výzvy pre pedagogických a odborných zamestnancov rezortu školstva, ktorí budú prezentovať svoje osvedčené pedagogické a odborné skúsenosti zo svojej praxe, dnes zverejnilo Metodicko-pedagogické centrum (MPC).
     Predmetná aktivita sa realizuje v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov. Výzva slúži na podporu opatrení schváleného vládneho programu rozvoja znalostnej ekonomiky na Slovensku Minerva 2.0 Slovensko do prvej ligy.
      Uchádzači musia splniť všetky podmienky oprávnenosti pre zapojenie sa do výzvy a predložiť vyplnenú prihlášku a podpornú dokumentáciu, ktorá je uvedená v prílohe výzvy. Termín uzávierky podávania prihlášok je 16. marec 2012.
     Druhé kolo výzvy je určené na podporu rozširovania osvedčených pedagogických skúseností edukačnej praxe a odborných skúseností odbornej praxe škôl a školských zariadení, na motiváciu k rozvoju novej kvality komunikácie a inovácií medzi školami a pedagogickými a odbornými zamestnancami.
     Vybraní odborní poradcovia budú mať za úlohu spracovať inovatívne námety z výchovno-vzdelávacieho alebo poradenského procesu v školách a školských zariadeniach. Tieto výstupy budú slúžiť ako študijné materiály, námety pre tvorbu programov kontinuálneho vzdelávania poskytovaných MPC alebo pre podporu už existujúcich vzdelávacích programov.
     Podrobné informácie o výzve sú zverejnené na webovej stránke www.mpc-edu.sk.

Bratislava 24. február 2012