» Aktuality » MPC začalo školiť učiteľov vo využívaní tabletov pri výúčbe

MPC začalo školiť učiteľov vo využívaní tabletov pri výúčbe

27.02.2015
MPC začalo školiť učiteľov vo využívaní tabletov pri výúčbe
     Od dnes sa vďaka spolupráci národných projektov Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (Digiškola) a Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV) realizujú školenia „Manažment tabletovej učebne“.
     Učiteľov oboznamujú, ako viesť vyučovanie jednoduchšie a pútavo s využitím moderných technológií.

Foto: MPC